Drivbänken Nr 1 bildar ett kvarter med gatorna Radhusallén, Äppelvikstorget,
Alviksvägen och Västerled som våra adresser. Området inringat nedan.
Drivbänken från rymden via Google Earth: