Området nu benämnt Brf Drivbänken nr 1, allmänt kallat Engelska radhusen i Äppelviken, färdigställdes 1919-20 och omfattar 43 lägenheter/radhus på gatorna Alviksvägen, Västerled, Radhusallén och Äppelvikstorget. Kvarteret utgör en unik bostadsmiljö och tillhör Stadsmuseets högsta bevarandeklass. Bostadsföreningen bildades 1925 och ombildades 1997 till bostadsrättsförening.
Arkitekt var Gunnar Wetterling. Arkitektoniskt anslöt det sig närmast till Gartenstadt Staaken i Berlin.

Foto från 1920-talet:

Regnbåge äver Alviksvägen/Äppelvikstorget idag:

Alviksvägen från baksidan idag:

Radhusallén från baksidan:

Västerled från baksidan:

Radhusallén från baksidan:

Äppelvikstorget från gatan:

Äppelvikstorget från gatan:

Alviksvägen hörnhus baksida i vinterskrud: